Ruszył nabór do programu „Marka Lubelskie”

Ruszył nabór do programu „Marka Lubelskie”. Celem projektu jest promocja produktów i usług z terenu województwa lubelskiego. Regionalni przedsiębiorcy mogą uzyskać znak towarowy „Lubelskie”.

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania znaku określa Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Projektu Gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest chęć przystąpienia do projektu i prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego od co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do Projektu Gospodarczego Marka Lubelskie jest bezpłatne.

Przedsiębiorca może zgłosić swój udział poprzez dostarczenie bądź wysłanie specjalnego formularza do Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4 w formie papierowej, wysłać pocztą lub w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl. Do zgłoszenia trzeba dołączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tytuł Marki Lubelskie, po ocenie wniosków, przyznawany jest przez Kapitułę w skład której wchodzą m.in. specjaliści w dziedzinie gospodarki, ekonomii, zarządzania oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 31 marca 2021 roku.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button