Rusza realizacja Projektu „English Box”

Z dn. 30.06.2024 r. Gmina Dorohusk rozpoczyna realizację Projektu pt. „English Box” w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o numerze FELU.10.01-IZ.00-0005/23.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do grupy 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zdolnych z klas 1-8. Każdy uczeń, rodzic lub opiekun prawny dziecka może zgłosić chęć udziału poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich do 16.08.2024r. w sekretariacie szkolnym. Dodatkowo w ramach rekrutacji przeprowadzony zostanie test predyspozycji językowych dla uczniów klas 1-4 oraz test kompetencji językowych dla uczniów klas 5-8. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu:  127 559,90 PLN.

Dofinansowanie przyznane na realizację projektu wynosi 114 239,90 PLN, w tym ze środków UE 108 425, 91 PLN.

Okres realizacji projektu: od 30.06.2024 r. do 30.09.2025 r.


Dokumenty do pobrania:

 

Call Now Button