Rozporządzenie ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenia Nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W związku z wystąpieniem ogniska ASF w miejscowości Żmudź zarządzony został obszar zagrożony o promieniu ok. 7 km poza obszar ogniska obejmujący miejscowości Kroczyn, Pogranicze i Skordiów w gminie Dorohusk.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  • wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie
  • transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie
  • organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  • oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące

Dokumenty do pobrania:

Call Now Button