Rozpoczęto montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych

Rozpoczęto prace montażowe pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Dorohusk w ramach zadania pn. Budowa instalacji z odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dorohusk dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji wynosi 9 689 940,00 zł, w tym dofinansowanie 9 205 443,00 zł.

Call Now Button