Rozbudowa sieci wodociągowej w Husynnem

W okresie od 13 kwietnia do 17 września 2021 r. Przedsiębiorstwo WODROL Sp. z o. o. z Lublina wykonało inwestycję pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk – Etap III – sieć wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w miejscowości Husynne.

Istniejąca sieć wodociągowa została rozbudowana o kolejny odcinek o długości 1 556,58 m oraz wykonano 38 szt. przyłączy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 408 343,67 zł. Inwestycja został częściowo dofinasowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 30 592,23 zł.

Call Now Button