Rezerwacja mocy wytwórczej w Spółdzielni Energetycznej

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Spółdzielni Energetycznej Ziemi Chełmskiej proszone są o dokonanie wpłaty do dnia 15 maja 2022r., w kwocie 60,00 zł za każdy zarezerwowany 1 kW instalacji fotowoltaicznej (np: 5 kW mocy = 300 zł) na numer rachunku bankowego: 13 8187 0004 2004 0052 8924 0001 (Wschodni Bank Spółdzielczy)

Tytuł: Rezerwacja mocy wytwórczej w Spółdzielni Energetycznej

Odbiorca:
Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

Osoby zainteresowane przystąpieniem do spółdzielni, które NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Dorohusk.

Call Now Button