Renowacja grobu żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego

Gmina Dorohusk uzyskała dofinansowanie w wysokości 7 529 zł na zadanie pn. „Renowacja grobu żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego w Dorohusku-Osadzie” złożone w ramach naboru wniosków do programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych mogiły, szacowana wartość przedsięwzięcia wyniosła 19 065 zł, wnioskowano o kwotę 15 057 zł. Termin realizacji zadania to marzec – czerwiec 2021 r.

Call Now Button