Raport o stanie Gminy Dorohusk za 2021 r.

30 czerwca 2022 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dorohusk za 2021 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad raportem głos mogą zabrać radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących wziąć udział w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Mieszkaniec, który chciałby skorzystać z tej możliwości zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Dorohusk. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29 czerwca 2022 r., w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Dorohusk (pokój nr 6).


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button