Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w związku z zawarciem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie mieszkańcy gminy Dorohusk mogą otrzymać pomoc w składaniu wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” funkcjonuje w Urzędzie Gminy Dorohusk pok. nr 2, we wtorki i czwartki w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30).

Beneficjentami Programu mogą być osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i z rocznym dochodem nie przekraczającym 100 tys. zł. Ponadto wnioskodawcy, u których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i kwoty 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, mogą wnioskować o podwyższony poziom dofinansowania. Podwyższony poziom dofinansowania wymaga również zgłoszenia się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po odpowiednie zaświadczenie.

Program „Czyste Powietrze” przewiduje głównie wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dofinansowanie może wynieść do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz w ulotce informacyjnej do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:

Call Now Button