Przebudowa oświetlenia ulicznego

Na początku listopada br. zakończyła się realizacji inwestycji polegającej na przebudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dorohusk-Osada przy ulicach: Kościuszki, Szkolnej i Nadrzecznej.

W ramach inwestycji dokonano m.in. podwieszenia przewodów oświetleniowych na słupach oraz zamontowano 21 szt. opraw oświetleniowych LED. Łączny koszt projektu wyniósł 59 612,84 zł.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie oświetlenia nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Dorohusk dokumentów zwrotnych od PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Chełmie.

Call Now Button