Przebudowa kolejnych sześciu dróg

W dniu 9 grudnia 2021 r. odebrano kolejnych 6 odcinków przebudowanych dróg na terenie gminy Dorohusk, o łącznej długości ponad 2 km:  

  1. Przebudowa drogi gminnej w m. Okopy
  2. Przebudowa drogi gminnej m. Wólka Okopska
  3. Przebudowa ul. Różanej m. Dorohusk-Osada
  4. Przebudowa ul Polnej w m. Świerże
  5. Przebudowa ul. Parkowej w m. Świerże
  6. Przebudowa drogi gminnej w m. Rozkosz

Na ul. Różanej w Dorohusku-Osadzie i ul. Parkowej w Świerżach wykonano nawierzchnię asfaltową oraz chodnik z kostki brukowej, na pozostałych drogach wzmocniono podbudowę tłuczniem kamiennych oraz wykonano nawierzchnię asfaltową.

Dodatkowo na nowo zbudowanym odcinku drogi w Okopach zamontowano bariery ochronne od strony starego dorzecza Bugu.

Łączny koszt inwestycji to 1 776 387,16 zł.

Call Now Button