Przebudowa drogi gminnej Wólka Okopska – Dobryłówka

9 marca 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 114250L w miejscowości Wólka Okopska i Dobryłówka”. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości drogi, poprawa płynności i funkcjonalności drogi gminnej.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku o długości 902 m oraz szerokości 4,2 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, wymianę istniejącego przepustu pod koroną drogi, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi. Od km 0+157 do km 0+268 zostanie wykonana zatoka postojowa o szerokości 2,5 m.

Zadanie realizowane będzie w okresie maj – sierpień 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 992 341,57 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 496 170,79 zł.

Call Now Button