Przebudowa drogi gminnej w Myszkowcu

9 marca 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104939L od km 0+985,00 do km 1+281,98 oraz od 1+294,13 do km 1+949,25 w miejscowości Myszkowiec”. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości drogi, poprawa płynności i funkcjonalności drogi gminnej.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku o długości 952 m oraz szerokości od 3,5 m do 5 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m, prawidłowe oznakowanie drogi oraz wykonaniu dwóch mijanek.

Zadanie realizowane będzie w okresie maj – sierpień 2022 r.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 576 352,91 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 288 176,45 zł.

Call Now Button