Promesy z programu „Mały Strażak”

27 czerwca br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyło się wręczenie promes z programu „Mały Strażak”. 

Dofinansowanie otrzymało 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród których znalazły się dwie z terenu naszej gminy. OSP Dorohusk otrzymało 15 tys. zł, a OSP Okopy 12 tys zł.

Przy rozstrzyganiu wniosków uwzględniano stopień gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wzięły udział w naborze oraz realne zapotrzebowanie na doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Call Now Button