Projekty „Udany START” i „Biznes start!”.

Od 1 stycznia 2022 roku Stowarzyszenia LGD „Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp.z o.o. rozpoczęło realizację projektów „Udany START” i „Biznes start!”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektów jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie 66 mieszkańcom powiatu chełmskiego i m. Chełma, w wieku 30 lat i więcej (w tym 36 kobietom), zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcia szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 54 (min. 80% uczestników projektu) bezzwrotnych jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego przez pierwszych 12 m-cy po rozpoczęciu działalności.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Udany START” rozpocznie się 24.02.2022 r. i potrwa do 09.03.2022 r.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Biznes start!” planowany jest w marcu 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.ziemiachelmska.pl.

 

Call Now Button