Projekt „Udany START”

Informujemy, że już od 1 stycznia 2022 roku rozpoczyna się realizacja projektu „Udany START”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp.z o.o.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez udzielenie 66 mieszkańcom powiatu chełmskiego i m. Chełma, w wieku 30 lat i więcej (w tym 36 kobietom), zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, wsparcia szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 54 (min. 80% uczestników projektu) bezzwrotnych jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego finansowego przez pierwszych 12 m-cy po rozpoczęciu działalności.

Projekt zakłada ponadto utworzenie co najmniej 20% dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy założą własną działalność gospodarczą, w związku z czym do 31.08.2023 r. w regionie powstanie łącznie 65 nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.ziemiachelmska.pl.

W pierwszej połowie stycznia, planowany termin 10 stycznia 2022 roku, zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Call Now Button