Projekt „Pod biało-czerwoną”

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.  „Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (minimum 100 głosów) liczbę głosów poparcia. Głosy poparcia składane są elektronicznie poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.bialoczerwona.www.gov.pl.

W celu promocji projektu oraz aktywizacji mieszkańców poszczególnych gmin kampania będzie miała lokalnych liderów. Lokalni liderzy mogą się zgłaszać do organizatora projektu poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.bialoczerwona.www.gov.pl/ankieta/551396/zostan-liderem-w-swojej-miejscowosci.

Decyzja o przyznaniu funkcji lokalnego lidera będzie podejmowana przez Komisję Projektową. Na terenie jednej gminy może działać więcej niż jeden lokalny lider. O docelowej liczbie liderów lokalnych decyduje Komisja Projektowa uwzględniając specyfikę i wielkość danej gminy. Lokalnym liderem projektu może być osoba pełnoletnia, stale zamieszkała na terenie gminy. Za swoje działania lokalny lider nie otrzymuje wynagrodzenia. Lokalnemu liderowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe związane z wykonywanymi przez niego działaniami (zwrot kosztów itp.). Liderom projektu organizator zapewnia wsparcie techniczne i promocyjne polegające m.in. na dostarczeniu informacji na temat projektu, ułatwieniach związanych z jej prezentacją w mediach itp. Wypełniając ankietę zawierającą głos poparcia mieszkańcy mogą wskazać nazwisko lidera, który ich zachęcił do jego złożenia, tym samym podkreślając jego zaangażowanie w projekt. Najbardziej aktywnych liderów projektu organizatorzy uhonorują pamiątkowymi dyplomami, okolicznościowymi upominkami i nagrodami.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button