Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Dorohusk realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2024 r. wysokość dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 66 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Dorohusk to 16 500 zł. Łączny koszt programu w 2024 r. wynosi 82 500 zł.

Wieloletni rządowy program zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ważnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana przez Wójta Gminy Dorohusk dnia 12 marca 2024 r.

Call Now Button