Powrót do zdrowia – powrót do pracy

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia – zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Program skierowany jest do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych. W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację należy przesłać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski, ul. Kunickiego 59, 20-422 Lublin z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela:


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button