Ponadlokalna Strategia Rozwoju

W związku z procesem przygotowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku przedstawiamy raport z konsultacji społecznych oraz podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button