Pomoc prawna na odległość

Uprzejmie informujemy, że związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie do 31.01.2021 r. udzielane będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Adres email na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelm@gmail.com.

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek ustnie przez telefon pod numerem 82 562 75 07, w godz. 7:30 – 15:30.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button