Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2020 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 200% do 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Więcej informacji nt. programu można znaleźć na stronie https://dorohusk.naszops.pl/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020.

Call Now Button