Podpisano umowy na termomodernizację

Gmina Dorohusk podpisała umowę na roboty budowlane z firmą Daw-Bruk Sarzyński Dawid – Srebrzyszcze na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i remont budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dorohusk-Osada oraz termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Świerże” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji wynosi 1 942 149,20 zł., w tym dofinansowanie 1 903 306,21 zł. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji i remontu budynku w którym mieści się ośrodek zdrowia, opieka społeczna i pogotowie ratunkowe w miejscowości Dorohusk-Osada oraz termomodernizacja budynku szkoły w Świerżach.

Termin realizacji zadania został zaplanowany na okres maj – listopad 2023 r.

Call Now Button