Podpisano umowy na budowę instalacji OZE

Gmina Dorohusk podpisała umowę z firmą LEBART Bartosz Łogwiński i Wspólnik Spółka Jawna, na realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji z odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dorohusk” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji wynosi 9 689 940,00 zł, w tym dofinansowanie 9 205 443,00 zł. Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dorohusk poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne obiektów, m. in. szkoły, budynku urzędu gminy oraz jednostek podległych.

Termin realizacji zadania został zaplanowany na okres od czerwca 2023 r. do grudnia 2024 r.

Call Now Button