Podpisano umowę na przebudowę drogi w Wólce Okopskiej

W dniu 17 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115676L od km 0+003,28 do km 0+303,28 w miejscowości Wólka Okopska” na kwotę 465 054,28 zł, w tym dofinansowanie  229 142,57 zł.

Call Now Button