Podpisanie umowy na przebudowę drogi do Kępy Wólczańskiej

W dniu 19 stycznia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115677L w miejscowości Wólka Okopska”.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości dróg, poprawa płynności i funkcjonalności dróg gminnych.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 351 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu dróg, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, wymiana przepustu, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Zadanie planowane jest do realizacji w okresie kwiecień – lipiec 2024 r.

Umowę podpisano z firmą Jacek Michałek Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe, ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115677L w miejscowości Wólka Okopska” na kwotę 485 552,09 zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 1 783,50 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 487 335,59 zł, koszt kwalifikowalny 487 274,09 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 292 364,45 zł. Umowę na dofinansowanie podpisano 29 lutego 2024 r.

Call Now Button