Podpisanie umowy na nowy wóz asenizacyjny

W dniu 13.07.2023 r. Wójt Gminy Dorohusk podpisał z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „POMOT” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna umowę na dostawę fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego do czyszczenia toalet, zakup 11 toalet przenośnych oraz 25 pojemników na odpady o pojemności 1100 l na kwotę 550 087,00 zł, w ramach zadania pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska oraz likwidacja skutków zagrożeń środowiska na terenie gminy Dorohusk, spowodowanych migracją ludności przez granicę Polsko-Ukraińską, w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie”, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na podstawie umowy Dotacji nr 26/2023/D/IN z dnia 25 kwietnia 2023 r., wraz z aneksem nr 1 z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dotacja z WFOŚIGW w Lublinie: 550 087,00 zł

Termin realizacji zadania: do 31.10.2023 r.

Call Now Button