Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi w Wólce Okopskiej

W dniu 29 lutego 2024 r. Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa oraz Skarbnik Gminy – Aneta Juścińska podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115677L w miejscowości Wólka Okopska”.

Zadanie to pierwotnie znalazło się na na liście rezerwowej, ale w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi oraz wolnymi środkami wynikającymi z rezygnacji beneficjentów z realizacji niektórych zadań, ostatecznie trafiło na listę podstawową i uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości dróg, poprawa płynności i funkcjonalności dróg gminnych.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 351 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu dróg, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, wymiana przepustu, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Zadanie realizowane będzie w okresie kwiecień – lipiec 2024 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 511 631,67 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 306 979,00 zł.

fot. Lubelski Urząd Wojewódzki

Call Now Button