Plac zabaw w Wólce Okopskiej

W Wólce Okopskiej, w ramach zadania pn. „Stworzenie aktywnego miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wólka Okopska gmina Dorohusk” realizowanego przez Stowarzyszenie AKTYWNI SILNIEJSI WAŻNIEJSI, powstał plac zabaw składający się z trzech elementów rekreacyjnych, dwóch ławek, kosza na śmieci oraz regulaminu placu zabaw. W skład elementów rekreacyjnych wchodzą: zestaw zabawowy (wieża z drabinką, ślizg z blachy kwasoodpornej, przeplotnia linowa, drabinka krzyżakowa), huśtawka podwójna z siedziskami gumowymi, karuzela tarczowa z siedziskami.

Inwestycja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji to 17092,02 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 16 668,90 zł przeznaczone zostało na elementy placu zabaw oraz 423,12 zł wyniósł wkład własny – zakup tablicy informacyjnej.

Główny cel zadania to wzmocnienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego gminy Dorohusk.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button