Ostatni nabór na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu.

Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Informujemy ponadto, że bieżący nabór jest ostatnim w ramach aktualnie realizowanego projektu, skutkując ograniczoną ilością środków przeznaczonych na realizację. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w  Urzędzie Gminy Dorohusk tel. 82 566 10 89 oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl.


Dokumenty do pobrania:

 

Call Now Button