OSP Dorohusk w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

14 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Dorohusk do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Chełmie – bryg. mgr inż. Wojciechem Chudobą, Wójtem Gminy Dorohusk – Wojciechem Sawą i członkami Zarządu OSP Dorohusk: Prezesem – Tomaszem Gałeckim oraz Skarbnikiem – Mateuszem Bocianem.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie OSP). Jedyną jednostką na terenie naszej gminy, która należała do KSRG było do tej pory OSP Ostrów.

Call Now Button