Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Dorohusk oraz Świerże-Kolonia

Wójt Gminy Dorohusk odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzień 9 lutego 2023 r. o godz. 8.30 oraz 10.30 na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Dorohusk, położonych w miejscowości Dorohusk o numerach ewidencyjnych 351/10, 351/18, 351/19, 395/5 oraz w miejscowości Świerże-Kolonia o numerach ewidencyjnych 96 i 119, dla których urządzona jest księga wieczysta nr LU1C/00078895/9, LU1C/00043582/8.

POZOSTAŁE PRZETARGI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button