Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Świerże

Wójt Gminy Dorohusk odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzień 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiących własność Gminy Dorohusk, położonej w miejscowości Świerże o numerze ewidencyjnym 2363 dla której urządzona jest księga wieczysta nr LU1C/00049451/3.

POZOSTAŁE PRZETARGI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button