Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Dorohusk-Osada

Wójt Gminy Dorohusk odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzień 23 marca 2023 r. o godz. 9:30 na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiących własność Gminy Dorohusk, położonej w miejscowości Dorohusk-Osada o numerze ewidencyjnym 153 dla której urządzona jest księga wieczysta nr LU1C/00043590/7.

POZOSTAŁE PRZETARGI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button