Obwiązek odśnieżania chodników

W związku z trwającym sezonem zimowym oraz okresowymi opadami śniegu Wójt Gminy Dorohusk przypomina o konieczności odśnieżania chodników.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na chodnikach jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodnika wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy zobowiązuje właściciela nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie zakłócał ruchu pieszych i samochodów.

Call Now Button