Obowiązek przekazywania sprawozdań turystycznych

Urząd Gminy Dorohusk przypomina, osobom/podmiotom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych, o wywiązywaniu się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

Sprawozdania można przekazywać:

Wyniki badań dostępne są pod adresem https://bdl.stat.gov.pl/ w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…”.

Wszystkie przekazywane przez właścicieli miejsc noclegowych dane objęte są tajemnicą statystyczną i wykorzystywane są jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button