O przeszłości dla przyszłości

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „O przeszłości dla przyszłości” przygotowaną w ramach projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką „Malowniczy Wschód”,
realizowanego w ramach Priorytetu 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.


Pliki do pobrania:

Call Now Button