Nowy Sołtys w Dorohusku

2 lipca br. w dwóch sołectwach na terenie gminy Dorohusk odbyły się zebrania wiejskie mające na celu wybór sołtysów.

W zebraniu Sołectwa Okopy udział wzięło 7 mieszkańców na 333 osoby uprawnione do głosowania. Wobec nie zgłoszenia żadnej kandydatury nie doszło do wyboru sołtysa.

W zebraniu Sołectwa Dorohusk udział wzięło 8 mieszkańców na 376 osoby uprawnione do głosowania. Zgłoszono 2 kandydatury, a w wyniku głosowania Sołtysem została Małgorzata Kozaczuk.

Call Now Button