NOWEFIO 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

  1. Priorytet 1 – Mikro-inicjatywy
  2. Priorytet 2 – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  3. Priorytet 3 – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  4. Priorytet 4 – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14:00.

Szczegółowe informacje na stronie: https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/.

Call Now Button