Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informujemy, że z dniem 17 maja 2021 r. przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Mieszkańcy gminy Dorohusk mogą skorzystać z dostępu do usługi we wtorki, w godzinach 11:30 – 15:30 w Urzędzie Gminy Dorohusk. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z Covid-19 oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo, udzielanie porad odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 82 562 75 07, lub za pomocą strony internetowej – https://np.ms.gov.pl.

Osoba uprawniona może również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość, przesyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na adres email: npp.powiatchelm@gmail.com.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button