„NIE DLA PRZESTĘPCZOŚCI! Świadomość-przeciwdziałanie-bezpieczeństwo”

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie kwocie 19 999,86 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W ramach którego, od 1 marca do 30 września br., realizuje zadanie pn. „NIE DLA PRZESTĘPCZOŚCI! Świadomość – przeciwdziałanie – bezpieczeństwo”.

Jest to cykl przedsięwzięć informacyjnych podnoszących świadomość społeczności lokalnej i mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. W realizacji zadania udział biorą Koła Gospodyń Wiejskich z Okop-Kolonii, Pogranicza, Turki i Wólki Okopskiej. W ramach projektu zorganizowane zostaną prelekcje i spotkania z funkcjonariuszami służb mundurowych, warsztaty, konkursy plastyczne, piknik rodzinny oraz zakupione zostaną sprzęty i wyposażenie do świetlic wiejskich.

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Call Now Button