Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 przeprowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30 września 2021 r. w przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o NSP 2021.

Spis powszechny to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmują całą populację ludności i mieszkań. Realizowane badanie pozwoli na analizę zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno – społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Wyniki spisu stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Ponadto są  wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Obowiązkiem spisowym objęci zostali wszyscy mieszkańcy Polski (Polacy i cudzoziemcy), którzy stale mieszkają lub przebywają czasowo na terenie Polski. Jak również Polacy przebywający czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Już od pierwszego 1 kwietnia będzie możliwość dokonania samospisu poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl. Każda z osób podlegających spisowi będzie również mogła skorzystać ze spisu „na żądanie” – wystarczy zadzwonić na Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie https://spis.gov.pl.

Call Now Button