Modernizacja parku w miejscowości Dorohusk-Osada poprzez budowę siłowni zewnętrznej

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Modernizacja parku w miejscowości Dorohusk-Osada poprzez budowę siłowni zewnętrznej” w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowana realizacja operacji styczeń – lipiec 2021 r., całkowita wartość zadania wynosi 55 551,55 zł, kwota dofinansowania 35 347 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Przedmiotem operacji jest modernizacja parku w miejscowości Dorohusk-Osada, poprzez budowę siłowni zewnętrznej, która przyczyni się do wzmocnienia potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz wzrostu aktywności społeczności lokalnej. W ramach operacji zaplanowano: 7 urządzeń treningowych m.in. biegacz, orbitrek, wioślarz, trenażer bicepsa, motyl klasyczny, wyciąg górny integracyjny (dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych), drążki do podciągania. Na terenie parku zostaną również umieszczone elementy małej architektury, a mianowicie stolik do gier planszowych, gra w „kółko i krzyżyk”, regulamin siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci, ławki oraz stojaki na rowery. W wyniku realizacji operacji zostanie zmodernizowany obiekt służący aktywnemu spędzaniu czasu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

  • liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
  • liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 500 os.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button