Modernizacja drogi dojazdowej w Husynnem

Trwają prace budowlane na drodze dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Husynne działka nr 96 w miejscowości Husynne.”

Zakres prac dotyczy przebudowy drogi na odcinku 0,433 km.

Wartość inwestycji to 418 080,81 zł., z czego 100 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Call Now Button