Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju

Informujemy, że na mapie woj. lubelskiego pojawiła się nowa instytucja – Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., powołana przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Spółka powstała w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misja powierzona Funduszowi polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania Województwa Lubelskiego opartego na instrumentach finansowych.

Podstawowym celem wdrażanego programu jest stworzenie sprzyjających warunków wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w postaci: pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych (np.: Venture Capital).

Oferta kierowana jest również do start-upów – inwestorów na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju, działających w obszarach, które w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego w perspektywie do 2030 r. oraz Regionalne Programy Operacyjne chcą wykorzystywać potencjały Lubelszczyzny.

Kontakt do najbliższego oddziału w Chełmie:

ul. Mickiewicza 37
22-100 Chełm
Piętro III, pok. 312, 314

Więcej informacji na stronie: https://lrfr-lubelskie.pl/ .

Call Now Button