„Laboratoria Przyszłości” – wparcie dla szkół

Gmina Dorohusk otrzymała 116 400 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dorohusku i Szkoły Podstawowej w Świerżach – zgodnie z założeniami Programu.

Dzięki inicjatywie, szkoły otrzymają m.in.:

  • drukarki 3D z akcesoriami
  • mikrokontrolery z czujnikami i innymi akcesoriami
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
  • stacje lutownicze

Środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Call Now Button