Konsultacje projektu uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Dorohusk zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 23.11.2022 r. od godziny 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk przy ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Pani Katarzyna Rafalska, Sekretarz Gminy pod numerem tel. 82 566 10 44.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button