Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 serdecznie zapraszamy na konsultacje projektu całego dokumentu wraz z jego załącznikami. Dokument składa się z części analityczno-diagnostycznej oraz strategicznej, w której zostały wyznaczone misja, wizja i cele rozwojowe oraz dwóch załączników: Załącznik nr 1 – dane diagnostyczne, Załącznik nr 2 – indykatywny wykaz zadań/projektów do realizacji w ramach niniejszej strategii dla obszaru Powiatu Chełmskiego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z pandemią COVID-19, wybraliśmy formę konsultacji, która umożliwia jak najszerszy udział społeczności lokalnej i wszystkich grup społecznych.  Ponadto zapewnia partycypacyjny charakter całego procesu pomimo nietypowej sytuacji oraz uzyskania Państwa opinii i uwag, jakże cennych na każdym etapie przygotowania ww. dokumentu.

Uwagi i propozycje zmian można zgłaszać za pośrednictwem przygotowanych formularzy.

Termin konsultacji: 7-21 grudnia 2020 r.

Wypełnione formularze zgłoszonych uwag i karty projektów prosimy o odesłanie na adres: tomasz.soroka@powiatchelmski.pl

Zachęcamy do zapoznania się materiałami i aktywnego udziału w całym procesie.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button