Konkurs na opracowanie koncepcji „witaczy”

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji „witaczy” Gminy Dorohusk,  które zostaną ustawione przy drogach wjazdowych i pełnić będą rolę wizytówki gminy.

Pracę konkursową należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk lub złożyć osobiście pod wskazanym adresem w godz. 8:00 – 16:00 w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji „witaczy” dla Gminy Dorohusk”. Zwycięzca konkursu może liczyć na nagrodę pieniężną w wysokości 1 tys. zł.

Termin składania prac konkursowych upływa 28 maja 2021 r.

Szczegóły i warunki uczestnictwa w Regulaminie konkursu.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button