Konkurs „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

Podobnie jak w zeszłym roku, również i w tym Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk organizuje konkurs pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”. Konkurs ten ma na celu rozpowszechnianie wizji i pomysłów poprawiających poziom i jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  1. Grupę docelową konkursu stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich.
  2. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z wyżej wymienionych zakresów mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages.
  3. Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem – w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.
  4. Prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 r.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji: www.irwirpan.waw.pl.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button